2014-10-17 12:48 #0 av: Henrik93

Morphologi och förvirring? Det är inte allt för ofta en ägare utav ett urval Neofinetior blir överaskad av förändringar i plantans utformning. Det kallas "Morph", och hör inte till vanligheterna. Men med lite tur kan man få en helt annorlunda planta än moderplantan- utan att köpa en ny! Jag går igenom varför det händer, och listar även några utav de variationer som kan "morpha".

Att Neofinetia variationer kan förändras är inte helt okänt inom samlar kretsarna. Det kan hända ett antal variationer som är relativt lika varandra.

Egentligen är det inte speciellt stora förändringar som sker i de nya skotten, men de kan bli tillräckliga för att klassas som en annan variation. Exakt varför det händer är väl diskuterat, och något som man kommit fram till är att de nya skotten anpassar sig efter sina odlingsförhållanden, vilket kan påverka vilka färger och former som varianten får.

Några förhållanden som kan förändra plantan är t.ex., annat ljus, växtnäring eller luftfuktighet som det nya skottet får, än det som moderplantan hade under sin uppväxt.

Här följer en liten lista på några variationer samt vilka former dom kan "utvecklas´" till.

  • Miyakohabutae - Mihata
  • Gojofukurin - Gekkenkan - Tenkei
  • Kenkokuden - Higuma Fukurin
  • Nishidemiyako - Ginsekai eller Manazura
Nishidemiyako-Manazuru
  • Ooemarunoshima - Mikado
  • Toyoden - Akebono
  • Higashidemiyako - Kotofukurin
  • Amami - Misukage

Ett av exemplen: Nishidemiyako till Manazuru. När variegeringen på Nishidemiyako hamnar på insidan istället för på kanterna utav bladen, så har det skottet blivit en Manazuru.

Det diskuteras även om huruvida nästa skott skulle kunna återfå samma variation som moderplantan igen. Och det anses inte vara helt omöjligt, samtidigt som det inte verkar helt troligt.

Men av Neofinetia falcata´s natur att döma så tror jag inte att det är helt omöjligt.

(Listan med Neofinetia variationer med morph-egenskaper kommer från följande källa:
http://www.orchidboard.com/community/vanda-alliance-neofinetia/23224-neofinetia-falcata-morph.html )